Menu
Bestemmingsplan Sector: Overheid Regio: Borne

Resultaten

  • Goede samenwerking
  • Duidelijke planologische kaders

Bestemmingsplan Hertme en Zenderen

Een aantal geldende bestemmingsplannen voor de kernen Hertme en Zenderen diende geactualiseerd te worden. Aanleiding voor de actualisatie van de bestemmingsplannen voor deze twee kernen was het feit dat de planregels van de vigerende bestemmingsplannen verouderd waren, enkele wijzigingen en herzieningen waren toegepast, het gebruik van terreinen en gronden was veranderd en er sprake was van gewijzigde wetgeving en nieuw ruimtelijk beleid. Deze actualisering maakte onderdeel uit van het actualiseringstraject van bestemmingsplannen in de gemeente Borne. Met het geactualiseerde bestemmingsplan is nu voor de kernen Hertme en Zenderen sprake van een eenduidig en helder juridisch-planologisch kader.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen