Menu
Bestemmingsplan Sector: Industrie Regio: Venlo

Resultaten

  • Uitbreiding bedrijfsmogelijkheden.
  • Goede samenwerking met meerdere externe partijen.
  • Diverse uitgevoerde onderzoeken waaronder een AERIUS
  • berekening.

Bestemmingsplan L.J. Costerstraat, sectie A percelen 7481, 7498, 7519, 7521 en 7524

Op het bedrijventerrein Veegtes in Venlo bevond zich een circa 8.200 m² groot braakliggend terrein. Op grond van het voormalige bestemmingsplan waren hier, in verband met de geldende functieaanduiding ‘garage’, maximaal twee garagebedrijven, inclusief werkplaats en showroom toegestaan.

Deze functieaanduiding vormde voor de eigenaar van de grond een onnodige beperking van de ontwikkelbaarheid van het perceel. Middels een passend bestemmingsplan heeft BJZ.nu bijgedragen aan herontwikkeling van dit perceel tot een bedrijfskavel met een, voor dit bedrijventerrein reguliere, bedrijfsbestemming waar verschillende vormen van bedrijvigheid zijn toegestaan.
Hiermee zijn de beperkingen opgeheven en kan het terrein op korte termijn worden ingevuld met een passende bedrijfsfunctie.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen