Menu
Bestemmingsplan Sector: Wonen Regio: Zuid-Holland

Resultaten

  • Het realiseren van verschillende woningen voor (door)starters, gezinnen en senioren
  • Diverse uitgevoerde milieuonderzoeken
  • Een passend planologisch kader

Ontwikkeling agrarisch gebied tot woongebied

Ten zuiden van Nieuw-Beijerland ligt een onbebouwd agrarisch gebied. Initiatiefnemers hebben plannen gemaakt om dit agrarisch perceel te ontwikkelen tot een woongebied dat ruimte biedt aan 100 woningen. Het plangebied sluit logisch aan op de reeds in aanbouw zijnde uitbreidingswijk ‘Wonen aan de Kreek’. Het plan zelf voorziet in de uitbreiding van de wijken ‘Akkerdreven’ (70 woningen) en ‘Damgaarde’ (30 woningen).

Het gaat in beide gebieden om zowel vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap-woningen en rijenwoningen. De woningen zijn geschikt voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder (door)starters, gezinnen en senioren. In het ontwerp voor beide gebieden is nadrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden en het bestaand landschappelijk raamwerk.

Het ontwikkelen van dit plangebied was niet in overeenstemming met het destijds geldende planologisch regime. Omdat in het bestemmingsplan geen afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden waren opgenomen, moest er een bestemmingsplanherziening worden doorlopen.

Het door BJZ.nu opgestelde bestemmingplan voorziet in de planologische kaders om beide woongebieden te kunnen realiseren. In het bestemmingsplan is middels onderbouwingen en de benodigde milieutechnische onderzoeken aangetoond dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen