Menu

Visie op Landgoed Junne ‘’Parel én Proeftuin in het Vechtdal’’

Aan de Overijsselse Vecht tussen Ommen en Hardenberg ligt Landgoed Junne. Met een oppervlakte van circa 1.050 hectare is het één van de grotere particuliere landgoederen in Nederland. Het landgoed is met zijn diversiteit aan landschappen, zijn natuurwaarden en authentieke buurtschap een parel in het Wilde Hart van Overijssel.


In opdracht van a.s.r real estate heeft BJZ.nu in nauwe samenwerking met ODIN landschapsontwerpers een landgoedvisie vervaardigd. Hierin is richtinggevend beschreven hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze parel in het Vechtdal behouden blijft en hoe we vorm kunnen geven aan alle ontwikkelingen en opgaven die op het landgoed afkomen. Het ‘landgoedmodel’ is hierbij het uitgangspunt, wat inhoud dat functies op het landgoed op het vlak van economie, ecologie en erfgoed duurzaam met elkaar gecombineerd en verbonden zijn.


De visie is gebaseerd op vijf stevige pijlers die de kracht van Landgoed Junne bepalen en die centraal staan bij de ontwikkeling van het landgoed. De vijf pijlers vormen samen ‘Het verhaal van Junne’.


Deze pijlers zijn:

·        Landschap vormt de basis;

·        Traditie en innovatie zijn nauw verbonden;

·        Groene motor in het Vechtdal;

·        Samen;

·        Herkenbaar en gastvrij.


Vanuit de visie op de hoofdlijnen is een uitwerking gemaakt met thema’s die passen bij het landgoed. Het betreffen thema’s omtrent het watersysteem, de natuur, cultuurhistorie, klimaatpositief bos, leefbaarheid, beleving van het landschap en nieuwe energiebronnen.


De landgoedvisie gaat uit van het principe dat nieuwe ontwikkelingen op het landgoed die een nadelige impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit samengaan met investeringen in de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en/of leefbaarheid van het landgoed. Dit is vormgegeven conform de werkwijze van het Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van de provincie Overijssel met een specifieke regeling voor Landgoed Junne.


Daarnaast is de visie tot stand gekomen in nauw overleg met diverse stakeholders binnen en rondom het landgoed. Waaronder de bewoners en de ondernemers op landgoed Junne.


Voor landgoed Junne is door a.s.r. een website gemaakt https://landgoed-junne.nl/. De volledige landgoedvisie is te vinden op de volgende website: https://landgoed-junne.nl/over-landgoed/#visieoptoekomstWij willen a.s.r. en ODIN Landschapsontwerpers bedanken voor de zeer prettige samenwerking aan deze mooie visie en geven hier de komende jaren graag een vervolg aan met de nadere uitwerking van deelprojecten die op deze visie zijn gestoeld.