Menu

Wat we doen

Onderzoeken en rapportages

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen spelen diverse milieu- en omgevingsaspecten een grote rol. BJZ.nu kan inventariseren welke onderzoeken voor een project noodzakelijk zijn en kan deze tevens verzorgen.

Lees meer

Initiatieffase en principeverzoeken

Heeft u een initiatief maar weet u niet of het plan kansrijk is? BJZ.nu maakt dit graag inzichtelijk voor u en geeft waar nodig advies om de slaagkans te optimaliseren. Daarnaast kan BJZ.nu een principeverzoek opstellen en indienen bij het college van B&W in uw gemeente.

Lees meer

Bestemmingsplannen

Het kan voorkomen dat een ruimtelijk initiatief niet past binnen de geldende regels. In veel gevallen moet dan het geldende bestemmingsplan worden herzien. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast.

Lees meer

Wijzigingsplannen

Een gemeenteraad kan bepalen dat voor specifieke (vaak kleinschalige) ontwikkelingen het college van burgemeester en wethouders bevoegd is het bestemmingsplan te wijzigen.

Lees meer

Omgevingsplan / Bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Voor een omgevingsplan bent u bij BJZ.nu aan het goede adres. Wij brengen uw project daadwerkelijk een aantal stappen verder. Onze adviseurs zijn helemaal thuis in de materie van de ruimtelijke ordening en wij hebben jarenlange ervaring in het opstellen van ruimtelijke plannen voor de meest uiteenlopende projecten.

Lees meer

Omgevingsvergunningen

Bij bouwactiviteiten of een functiewijziging moet het plan passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Past het niet, dan kan in sommige gevallen worden afgeweken van het bestemmingsplan middels een reguliere of uitgebreide omgevingsvergunning.

Lees meer

Rood voor rood - ruimte voor ruimte

Heeft u (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen die u wilt slopen en wilt u een woning terugbouwen? Mogelijk dat de Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte regeling hierin kan voorzien. BJZ.nu heeft veel ervaring met het begeleiden van dergelijke projecten en met het opstellen van de benodigde rapportages.

Lees meer

Detacheringen

De adviseurs/projectleiders van BJZ.nu werken ook op detacheringsbasis aan projecten. Hierbij valt te denken aan onder andere overheidsinstanties die te maken hebben met een te grote werkvoorraad of die plannen liever binnen hun eigen organisatie opgesteld willen hebben.

Lees meer

Landschapsplannen

Nieuwe ontwikkelingen moeten in balans zijn en blijven met de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde van een erf en de directe omgeving. Hiervoor dienen nieuwe initiatieven op passende wijze te worden ingepast in het bestaande landschap. Dit wordt gedaan aan de hand van een landschapsplan.

Lees meer
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen