Menu
Bestemmingsplan Omgevingsvergunning Sector: Detailhandel Regio: Veluwe, Hattem

Resultaten

  • Bestemmingsplan
  • Omgevingsvergunning
  • Bijbehorende onderzoeken

Acht jaar geduld wordt beloond: Lidl krijgt mede door inzet BJZ.nu een vestiging in Hattem!

Lidl Nederland is voornemens een nieuwe Lidl-vestiging te realiseren op de locatie aan de Populierenlaan 14 e.o. te Hattem. De aanwezige bebouwing wordt gesloopt waarna het gehele terrein door Lidl in gebruik zal worden genomen.


Het winkelpand krijgt een totale omvang van 2.050 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) met een verkoop vloeroppervlakte van maximaal 1.300 m² (VVO). Het omliggende terrein wordt ingericht als parkeerterrein (114 parkeerplaatsen) en laad- en losvoorziening ten behoeve van de bevoorrading.


Het projectgebied had op basis van het voorheen geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Het Veen’ de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden'. Aangezien de bestemming bedrijfsdoeleinden enkel groothandels, ambachtelijke-, industriële- en/of nijverheidsbedrijven toestaat was de realisatie van een supermarkt niet toegestaan.


Op 8 oktober 2013 heeft het college in een principebesluit besloten dat de Populierenlaan de beste locatie is voor de vestiging van een derde supermarkt in Hattem. Een supermarkt op deze locatie voorziet in een behoefte, zorgt voor werkgelegenheid en geeft een impuls aan de herontwikkeling van ‘t Veen.

Om dit initiatief mogelijk te maken is door BJZ.nu een bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken verzorgd, waarmee het voorgenomen initiatief juridisch-planologisch mogelijk is gemaakt. 


Het bestemmingsplan is, na beantwoording van diverse zienswijzen, door de gemeenteraad vastgesteld en nadien onherroepelijk geworden. BJZ.nu feliciteert Lidl Nederland hiermee van harte en wenst haar veel succes met de realisatie van dit mooie project.


Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen