Menu

Resultaten

  • Actualiserend plan
  • Eenduidig planologisch kader
  • Gebaseerd op laatste inzichten

AERIUS berekening

In Europa zijn verschillende natuurgebieden aangemerkt als Natura-2000 gebieden. In deze gebieden worden bedreigde plant- en diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd. Op deze manier wordt de biodiversiteit behouden. In Nederland zijn er 162 Natura 2000-gebieden.

Het merendeel van de Natura 2000-gebieden bestaan (gedeeltelijk) uit stikstofgevoelige gebieden. De kwaliteit van deze stikstofgevoelige gebieden of leefomgevingen wordt aangetast door een toename van stikstof.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is daarom behoefte aan inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Hiervoor worden stikstofonderzoeken uitgevoerd en is een AERIUS berekening nodig.


Wat wordt berekend met een AERIUS berekening?

Met een AERIUS berekening kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. Een AERIUS berekening wordt doorgaans in eerste instantie uitgevoerd voor één of twee fases. Hierbij gaat het om een berekening van de aanlegfase (effect van de realisatie van een ontwikkeling op Natura 2000-gebieden) en/of de gebruiksfase (effect van het gewenste gebruik als gevolg van een ontwikkeling op Natura 2000-gebieden).

Blijkt uit de AERIUS berekening voor één van deze twee fases dat er geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j? Dan is er geen sprake van een stikstofdepositie met een negatief effect op Natura 2000-gebieden. In het kader van de Wet Natuurbescherming is de ontwikkeling niet vergunningsplichtig ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Blijkt uit de AERIUS berekening dat er wél sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j? Dan dient verder te worden gekeken naar de mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn het verlagen van de stikstofuitstoot binnen de berekende fase en het berekenen van een derde fase (de bestaande situatie).

Bij het berekenen van deze derde fase wordt berekend wat het effect van de ontwikkeling is op Natura 2000-gebieden en wanneer hier de bestaande uitstoof van stikstof en neerslag tegenover wordt gezet (intern of extern salderen). Belangrijk is hierbij wel dat deze uitstoot van stikstof permanent komt te vervallen. Deze vervallen ruimte kan dan benut worden ten behoeve van de ontwikkeling.


Wanneer is een AERIUS berekening verplicht?

Zodra u plannen heeft in de buurt van een Natura-2000 gebied, dan bent u vrijwel altijd verplicht om een AERIUS berekening uit te laten voeren. In veel gevallen kunnen we stellen dat wanneer u een vergunning voor een omgevingswet nodig heeft, u ook een AERIUS berekening nodig heeft. Een AERIUS berekening wordt vaak opgevraagd in het geval van nieuw- of uitbouwplannen, bij het wijzigen van een bestemmingsplan en bij vergunning plichtige evenementen.

Bent u op zoek naar een partij die een AERIUS berekening voor u kan uitvoeren? Dan is BJZ.nu de ideale partner voor u! Wij zullen niet alleen een AERIUS berekening uitvoeren, maar denken waar mogelijk ook met u mee om te komen tot een passende oplossing. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag!

Recente projecten van BJZ.nu

Bestemmingsplan Omgevingsvergunning

Acht jaar geduld wordt beloond: Lidl krijgt med...

Sector: Detailhandel Regio: Veluwe, Hattem
Overig

Visie op Landgoed Junne “Parel én Proeftuin ...

Sector: Landgoed Regio: Vechtdal
Bestemmingsplan

Rood voor Rood ontwikkeling gemeente Hardenberg

Sector: Rood voor Rood Regio: Hardenberg
Bestemmingsplan

Wellnesscentrum Scholtensteeg

Sector: Wellness Regio: Zwolle
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen