Menu

Resultaten

  • Actualiserend plan
  • Eenduidig planologisch kader
  • Gebaseerd op laatste inzichten

Initiatieffase en principeverzoeken

Bij ruimtelijke initiatieven komt het vaak voor dat het initiatief niet geheel past binnen de geldende bestemmingsplannen en planologische kaders. In die gevallen dient te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Echter voordat u tijd en geld besteedt aan het uitwerken van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning, is het veelal verstandig om een principeverzoek bij de gemeente in te dienen.

In het principeverzoek wordt in grote lijnen uiteengezet wat het initiatief inhoudt, of en hoe het initiatief past binnen de beleidskaders van verschillende bestuursorganen en of het initiatief milieukundig en ruimtelijk aanvaardbaar is.

Op het principeverzoek wordt door de gemeente een besluit genomen waarin door de gemeente aangegeven wordt of en onder welke voorwaarde de gemeente medewerking kan en wil verlenen aan het initiatief.

Het voordeel van het vooraf indienen van een principeverzoek is dat u uw plannen niet tot in detail hoeft uit te werken en nog geen kosten hoeft te maken voor de bijbehorende onderzoeken. Ook de legeskosten bij de gemeente zijn in veel gevallen beperkt.

Voor een gericht en overtuigend principeverzoek kan BJZ.nu u uitstekend helpen. BJZ.nu heeft ruime ervaring met het opstellen van principeverzoeken en onderhoudt goede contacten met een groot aantal gemeenten wat zorgt voor een vergemakkelijking van het proces ten aanzien van het principeverzoek.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen

Recente projecten van BJZ.nu

Bestemmingsplan

Bestemmingsplanherziening 't Dijkhuis

Sector: Wonen en Zorg Regio: Deventer

Bestemmingsplan Hof aan de Dijkstraat

Sector: Wonen Regio: Achterhoek
Bestemmingsplan

Bestemmingsplan “Wonen Rijssen, herontwikkeli...

Sector: Woningbouw Regio: Twente, Rijssen-Holten
Bestemmingsplan

Woongebied met 10 levensloopbestendige woningen

Sector: Wonen Regio: Twente