stdClass Object ( [id] => 107 [type] => news [name] => Dé vragenronde met Casper [category] => 3 [subcategory] => 0 [attachments] => ["/uploads/files/BJZ.nu%20-%20visuals.png"] [parsedAttachments] => Array ( [0] => /uploads/files/BJZ.nu%20-%20visuals.png ) [enabled] => 1 [message] =>

Tijdens de rubriek ‘dé vragenronde’, vragen we diverse BJZ.nu’ers het hemd van het lijf. We willen álles van ze weten, wat betreft hun specialisme dan. Dit keer is de vragenronde met Casper.

Casper is een ervaren projectleider en hij is verantwoordelijk voor meerdere projecten. Hij weet veel over bestemmingsplanwijzigingen en het verloop hiervan, daar hebben we hem meer over gevraagd!


Allereerst, hoe wordt een bestemmingsplanwijziging opgesteld?

Het begint altijd met een aanvraag van een klant. Op basis hiervan kijk ik welke onderzoeken er nodig zijn voor de ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplanwijziging of herziening. Een voorbeeld hiervan is een milieuonderzoek, bijvoorbeeld een bodemonderzoek of een archeologisch onderzoek Ook een geluidsonderzoek omdat er een bedrijf of een weg/spoorlijn dichtbij gelegen is, wordt regelmatig uitgevoerd.

Op basis van het vooronderzoek maken we een offerte voor de klant. Als de klant de offerte accepteert zetten we de diverse onderzoeken uit, dit neemt vaak enige tijd in beslag. De resultaten van de diverse onderzoeken verwerken we in het bestemmingsplan/ruimtelijke onderbouwing, zodat het geheel in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Dit alles bundelen we tot een gedegen rapport waarbij we een passend en kwalitatief concept bij de gemeente voorleggen. Na beoordeling van de gemeente, omgevingsdienst en afstemming met andere overlegpartners (bijvoorbeeld provincie, waterschap, veiligheidsregio) verwerken wij de nodige aanpassingen zodat de gemeente het plan in procedure kan brengen.


Kun je als belanghebbende, bezwaar maken tegen een bestemmingsplanwijziging?

Ja, dat is zeker mogelijk. Een belanghebbende kan een ‘zienswijze’ kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Een goed voorbeeld van het kenbaar maken van een zienswijze is bij een plan in Hellendoorn waar appartementen gebouwd worden .

Een belanghebbende heeft daar een ‘zienswijze’ kenbaar gemaakt omdat er balkons komen bij twee van de appartementen. ‘’De bewoners kunnen straks pontificaal in mijn tuin kijken’’, gaf de bewoner aan. Hij diende dus een zienswijze in omdat naar zijn mening zijn privacy in het geding kwam.

 

Wat is een zienswijze en hoe kan deze ingediend worden?

Een zienswijze is een brief aan de gemeenteraad met daarin de mening van een belanghebbende over het voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijft de belanghebbende met welke punten hij het wel of niet eens is en waarom. Een zienswijze dient altijd binnen zes weken na publicatie van het ontwerp ingediend te worden, binnen de termijn van terinzagelegging.


Naast de situatie in Hellendoorn is een tweede voorbeeld een zienswijze op een woningbouwplan in Haaksbergen. Een omwonende vreesde daar dat het plan zou leiden tot wateroverlast, specifiek vreesde hij dat het overtollige water naar zijn lager gelegen gronden zou afstromen.

 

Wat gebeurt er nadat er een zienswijze wordt ingediend?

De gemeente moet een zienswijze integraal behandelen en kan besluiten om hier al dan niet het plan op aan te passen. Is de belanghebbende het niet eens met hoe het plan wordt vastgesteld, dan kunnen ze in beroep gaan bij de Raad van State.

In de situatie als bij het plan in Hellendoorn heeft de hoogste bestuursrechter uiteindelijk het beroep als ongegrond verklaard. De bestuursrechter vindt de situatie niet heel ernstig. ‘De afstand tussen de appartementen en de tuin van de omwonende is zo’n veertig meter, niet uitzonderlijk in een stedelijke omgeving’ oordeelde hij.


De Raad Van State wees in een voorlopige voorziening de bezwaren in Haaksbergen in verband met de wateroverlast en het stopzetten van de bouw ook af, de hoogste rechter zag dit niet gebeuren. Later dit jaar of begin 2022 zal de Raad van State nog wel de zogenoemde bodemzaak behandelen en een einduitspraak doen. De Raad van State heeft wel te kennen gegeven niet te verwachten dat het beroep van de tegenstander uiteindelijk gegrond wordt verklaard.

Casper we zijn weer een stuk wijzer geworden over bestemmingsplanwijzigingen, bezwaren die ingediend kunnen worden en over het verloop hiervan. Bedankt!

[date_modified] => 2022-08-22 17:51:16 [date_created] => 2021-10-18 11:42:15 [date_auto_publish] => 0000-00-00 00:00:00 [order] => 105 [slug] => [fields] => Array ( ) [specs] => Array ( ) ) 1
Menu

Dé vragenronde met Casper

Tijdens de rubriek ‘dé vragenronde’, vragen we diverse BJZ.nu’ers het hemd van het lijf. We willen álles van ze weten, wat betreft hun specialisme dan. Dit keer is de vragenronde met Casper.

Casper is een ervaren projectleider en hij is verantwoordelijk voor meerdere projecten. Hij weet veel over bestemmingsplanwijzigingen en het verloop hiervan, daar hebben we hem meer over gevraagd!


Allereerst, hoe wordt een bestemmingsplanwijziging opgesteld?

Het begint altijd met een aanvraag van een klant. Op basis hiervan kijk ik welke onderzoeken er nodig zijn voor de ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplanwijziging of herziening. Een voorbeeld hiervan is een milieuonderzoek, bijvoorbeeld een bodemonderzoek of een archeologisch onderzoek Ook een geluidsonderzoek omdat er een bedrijf of een weg/spoorlijn dichtbij gelegen is, wordt regelmatig uitgevoerd.

Op basis van het vooronderzoek maken we een offerte voor de klant. Als de klant de offerte accepteert zetten we de diverse onderzoeken uit, dit neemt vaak enige tijd in beslag. De resultaten van de diverse onderzoeken verwerken we in het bestemmingsplan/ruimtelijke onderbouwing, zodat het geheel in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Dit alles bundelen we tot een gedegen rapport waarbij we een passend en kwalitatief concept bij de gemeente voorleggen. Na beoordeling van de gemeente, omgevingsdienst en afstemming met andere overlegpartners (bijvoorbeeld provincie, waterschap, veiligheidsregio) verwerken wij de nodige aanpassingen zodat de gemeente het plan in procedure kan brengen.


Kun je als belanghebbende, bezwaar maken tegen een bestemmingsplanwijziging?

Ja, dat is zeker mogelijk. Een belanghebbende kan een ‘zienswijze’ kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Een goed voorbeeld van het kenbaar maken van een zienswijze is bij een plan in Hellendoorn waar appartementen gebouwd worden .

Een belanghebbende heeft daar een ‘zienswijze’ kenbaar gemaakt omdat er balkons komen bij twee van de appartementen. ‘’De bewoners kunnen straks pontificaal in mijn tuin kijken’’, gaf de bewoner aan. Hij diende dus een zienswijze in omdat naar zijn mening zijn privacy in het geding kwam.

 

Wat is een zienswijze en hoe kan deze ingediend worden?

Een zienswijze is een brief aan de gemeenteraad met daarin de mening van een belanghebbende over het voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijft de belanghebbende met welke punten hij het wel of niet eens is en waarom. Een zienswijze dient altijd binnen zes weken na publicatie van het ontwerp ingediend te worden, binnen de termijn van terinzagelegging.


Naast de situatie in Hellendoorn is een tweede voorbeeld een zienswijze op een woningbouwplan in Haaksbergen. Een omwonende vreesde daar dat het plan zou leiden tot wateroverlast, specifiek vreesde hij dat het overtollige water naar zijn lager gelegen gronden zou afstromen.

 

Wat gebeurt er nadat er een zienswijze wordt ingediend?

De gemeente moet een zienswijze integraal behandelen en kan besluiten om hier al dan niet het plan op aan te passen. Is de belanghebbende het niet eens met hoe het plan wordt vastgesteld, dan kunnen ze in beroep gaan bij de Raad van State.

In de situatie als bij het plan in Hellendoorn heeft de hoogste bestuursrechter uiteindelijk het beroep als ongegrond verklaard. De bestuursrechter vindt de situatie niet heel ernstig. ‘De afstand tussen de appartementen en de tuin van de omwonende is zo’n veertig meter, niet uitzonderlijk in een stedelijke omgeving’ oordeelde hij.


De Raad Van State wees in een voorlopige voorziening de bezwaren in Haaksbergen in verband met de wateroverlast en het stopzetten van de bouw ook af, de hoogste rechter zag dit niet gebeuren. Later dit jaar of begin 2022 zal de Raad van State nog wel de zogenoemde bodemzaak behandelen en een einduitspraak doen. De Raad van State heeft wel te kennen gegeven niet te verwachten dat het beroep van de tegenstander uiteindelijk gegrond wordt verklaard.

Casper we zijn weer een stuk wijzer geworden over bestemmingsplanwijzigingen, bezwaren die ingediend kunnen worden en over het verloop hiervan. Bedankt!

Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen