Menu
Bestemmingsplan Sector: Industrie Regio: Hof van Twente

Resultaten

  • Goede samenwerking met meerdere partijen
  • Diverse uitgevoerde onderzoeken

Bestemmingsplan bedrijventerrein 't Wegdam, Hengevelde

In september 2015 hebben 3 Hengeveldse bedrijven gezamenlijk principeverzoeken ingediend voor een uitbreiding van Bedrijventerrein 't Wegdam met circa 1.8 hectare. Dit in verband met de uitbreidingsplannen van deze bedrijven.

De gewenste uitbreidingslocatie is gevonden op de agrarische gronden aan de noordwestkant van het bestaande bedrijventerrein 't Wegdam. De plannen zijn niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente”. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk, welke door BJZ.nu - inclusief de benodigde onderzoeken - is verzorgd.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen