Menu
Bestemmingsplan Sector: Wonen Regio: Friesland

Resultaten

  • Het realiseren van verschillende woningen voor (door)starters, gezinnen en senioren
  • Diverse uitgevoerde milieuonderzoeken
  • Een passend planologisch kader

Bestemmingsplan Brandemeer Leeuwarden

In het noorden van Leeuwarden, in de wijk Bilgaard, was een perceel met een maatschappelijke functie aanwezig. Op het perceel stonden kantoorgebouwen en een kinderdagverblijf die niet meer in gebruik waren.


Daartoe zijn door initiatiefnemer plannen gemaakt om dit perceel te herontwikkelen met woningbouw. Het gaat om het realiseren van 30 grondgebonden woningen en 2 appartementsgebouwen met daarin ruimte voor 42 appartementen.


Deze ontwikkeling draagt bij aan de herontwikkeling van de wijk Bilgaard. Het zorgt voor een passende functie op een niet meer in gebruik zijnde locatie en zorgt voor een meer divers en breder woningaanbod.


Het ontwikkelen van dit plangebied was niet in overeenstemming met het destijds geldende planologische regime. BJZ.nu heeft daarom een passend planologisch regime opgesteld en de nodige onderzoeken uitgevoerd en gecoördineerd. Hiermee is aangetoond dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Het plan is in maart 2020 vastgesteld.


Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen