Menu
Bestemmingsplan Sector: Industrie Regio: Hasselt

Resultaten

  • Snelle procedure
  • Adequaat bestemmingsplan

Bestemmingsplan Condor Group, Hasselt

Condor Group (hierna CG) is sinds de start in 1992 actief in de productie van een groot aantal toepassingen op het gebied van vloerbedekking (woningen, kantoren, auto’s, tuinen en sportvelden). CG betreft een sterk lokaal geworteld bedrijf in de gemeente Zwartewaterland, specifiek in de kernen Hasselt en Genemuiden. Het bedrijf stelt zich binnen elke deelmarkt zeer concurrerend op, hetgeen heeft geleid tot een gestage groei van het bedrijf in de afgelopen jaren. Voor de komende jaren is de verwachting dat de bedrijfsactiviteiten gestaag verder zullen groeien. Daarvoor is een aanzienlijke uitbreiding nodig van de productielocatie in Hasselt.
De uitbreidingsplannen in Hasselt voorzien op korte termijn (fase 1) in de realisatie van een nieuw kunstgrasfabriek voor het onderdeel Condor Grass en een nieuw expeditiecentrum (semi-automatisch) voor de onderdelen Condor Carpets en Condor Grass. Deze fase behelst zo’n 45.000 m2 bebouwd oppervlak en dient op (zeer) korte termijn gerealiseerd te worden. De uitbreiding ter plaatse van de bestaande bedrijfslocatie heeft een omvang van zo’n 9 hectare, waarop ruim 45.000 m2 aan nieuwe bedrijfsbebouwing wordt gerealiseerd. Hiermee beschikt het bedrijf in de eerste jaren over een duurzame bedrijfslocatie.
BJZ.nu heeft voor deze ontwikkeling het bestemmingsplan opgesteld en de planologische procedure begeleid.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen