Menu
Bestemmingsplan Sector: Bedrijvigheid Regio: Twente

Resultaten

  • Duidelijk en flexibel planologisch kader voor uitbreiding van het autobedrijf.
  • Door gebruikmaking van ‘Beleidslijn toepassing Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ (KGO) een verfraaiing van het landschap in de directe omgeving van het bedrijf.

Bestemmingsplan-herziening uitbreiding Baan Twente

Autobedrijf Baan Twente B.V. is al geruime tijd gevestigd aan de Provincialeweg Zuna 2 in het buitengebied van de gemeente Wierden. Het bedrijf ligt tegen de rand van bedrijventerrein Plaagslagen (gemeente Rijssen-Holten) en maakt hier vanuit ruimtelijke oogpunt onderdeel van uit. In verband met de uitbreiding van de activiteiten met het Ford-dealerschap is er een tekort aan showroomruimte.

Het bedrijf is voornemens om de bestaande showroom uit te breiden in de richting van het bedrijventerrein. Om bij eventuele ontwikkelingen in de toekomst niet direct tegen de grenzen van het bestemmingsplan aan te lopen is dit bestemmingsplan flexibel ingestoken.

Omdat het om een uitbreiding van een bedrijf in de groene omgeving (Zuna) gaat is conform de ‘Beleidslijn toepassing Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ (KGO) van de gemeente Wierden een investering in de ruimtelijke kwaliteit gedaan. Er is een bossingel aangeplant langs de nabijgelegen Elsenerbeek.

Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken heeft BJZ.nu in opdracht van Baan Twente het volgende verzorgd:
Het opstellen van een KGO-plan waarin wordt aangetoond dat de gewenste ontwikkelingsruimte en te realiseren kwaliteitsprestaties (landschapsmaatregelen) in evenwicht zijn.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen