Menu
Sector: Wonen Regio: Achterhoek

Resultaten

  • Duidelijk en flexibel planologisch kader voor de herontwikkeling van de locatie ‘Hof aan de Dijkstraat’ in Lichtenvoorde

Bestemmingsplan Hof aan de Dijkstraat

Aan de Dijkstraat in het centrum van de kern Lichtenvoorde bevindt zich reeds geruime tijd een locatie met leegstaande winkelpanden. De locatie is plaatselijk bekend als 'Hof aan de Dijkstraat'.


In het kader van het programma 'Geef Lichtenvoorde Kleur' heeft de gemeente Oost Gelre in 2017 de "Visie Hof aan de Dijkstraat, Kleurrijk Wonen voor Jong en Oud" opgesteld waarin de herontwikkelingsmogelijkheden van de locatie zijn geanalyseerd en uitgewerkt in een visie en mogelijke schetsverkavelingen. Na vaststelling van de visie zijn er afspraken gemaakt omtrent de herontwikkeling van het gebied tussen WWW Ontwikkeling BV en de gemeente Oost Gelre en is het plan nader uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.


De herontwikkeling betreft het slopen van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van in totaal 25 grondgebonden woningen in zowel de huur- als koopsector. Met dit plan wordt de Dijkstraat weer een representatieve aanloopstraat naar het dorpscentrum van Lichtvoorde en wordt tevens op passende wijze invulling gegeven aan de woningbehoefte in het dorp.


Voor het realiseren van de herontwikkeling was een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. BJZ.nu heeft hier invulling aan gegeven door in overleg met de gemeente Oost-Gelre en WWW Ontwikkeling BV een flexibel, maar duidelijk planologisch kader op te stellen. 


Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen