Menu
Bestemmingsplan Sector: KGO Regio: Staphorst

Resultaten

  • Het realiseren van een nieuwe schuur met aangebouwde overdekte paardrijbak (circa 1.500 m²) in het buitengebied van de gemeente Staphorst
  • Diverse uitgevoerde (milieu)onderzoeken
  • Adequaat bestemmingplan met passend planologisch kader

Bestemmingsplan Lankhorsterweg 21 Staphorst

Aan de Lankhorsterweg 21, in het buitengebied van Staphorst, bevindt zich een voormalig agrarisch erf dat momenteel in gebruik is als woonperceel en voorzien is van een woonbestemming. Op het perceel is een beeldbepalende boerderij met bijbehorende bebouwing aanwezig, waaronder een verouderde schuur. Deze schuur is momenteel in gebruik als een stal voor paarden. Daarnaast bevindt zich op het perceel een onoverdekte paardrijbak.


Het voornemen is om deze verouderde schuur te slopen, de paardenbak te verwijderen en een nieuwe schuur met aangebouwde overdekte paardrijbak (circa 1.500 m²) in de plaats hiervoor te realiseren. In deze nieuwe schuur worden een aantal paardenboxen (circa 3 tot 5), een poetsplaats, een zadelkamer en een paardensolarium ondergebracht.


Het nieuwe erf wordt in de nieuwe situatie landschappelijk ingepast door middel van aanplant van inheemse beplanting. Daarnaast gaat initiatiefnemer het bosperceel met een omvang van circa 2.500 m² ten noordoosten van het perceel aan de Lankhorsterweg 21 herstellen en versterken. Het gaat hier om het verwijderen van uitheemse beplanting en het aanplanten van nieuwe inheemse beplanting. Naast de extra kwaliteit die in het bos gebracht wordt door de nieuwe beplanting, krijgt de kwaliteit ook een sociale component door een rustpunt te creëren voor fietsers, doormiddel van een bankje en uitkijktorentje.


Tot slot gaat initiatiefnemer ten oosten van het woonperceel een bosje aanplanten met een oppervlakte van circa 450 m². Met dit bosje wordt er een verbinding gelegd tussen beide zijden van de Lankhorsterweg.


Om bovenstaande initiatieven mogelijk te maken is door BJZ.nu een bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken verzorgd, waarmee het voorgenomen initiatief juridisch-planologisch mogelijk kan worden gemaakt.


Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen