Menu
Bestemmingsplan Sector: Wonen Regio: Salland

Resultaten

  • Duidelijk en flexibel planologisch kader voor de ontwikkeling van duurzame, circulaire en natuur inclusieve proeftuinwijk Olstergaard

Bestemmingsplan Olstergaard

Aan de zuidkant van de kern Olst ligt een gebied met een omvang van circa 3,5 hectare. De gemeente Olst-Wijhe is eigenaar van dit gebied en wil hier de duurzame, circulaire en natuur inclusieve proeftuinwijk Olstergaard ontwikkelen.


Om dit te bereiken heeft de gemeente Olst-Wijhe in co-creatie met de bewonersgroep Olstergaard het ontwikkelingsplan Olstergaard ontwikkeld. Deze bewonersgroep Olstergaard bestaat uit een diverse groep mensen met het gezamenlijke doel om te wonen in de natuur inclusieve en circulaire woonwijk Olstergaard. Woningcorporatie Salland Wonen is eveneens betrokken gaat huurwoningen bouwen in het gebied.


In het woongebied worden binnen het vastgestelde stedenbouwkundige kader maximaal 80 woningen gerealiseerd. Ontwerpvrijheid voor en ontwikkelen samen met de toekomstige bewoners, natuur inclusief en circulair bouwen zijn hierbij de uitgangspunten. In het stedenbouwkundig plan is uitgegaan van drie verschillende woonsferen met bijbehorende spelregels voor ontwikkeling.


Voor het realiseren van de proeftuinwijk was een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. BJZ.nu heeft hier invulling aan gegeven door in overleg met de gemeente Olst-Wijhe en de betrokken stedenbouwkundige een flexibel, maar duidelijk planologisch kader op te stellen. Ook heeft BJZ.nu de benodigde onderzoek uitgevoerd en begeleid.


De spelregels uit het ontwikkelplan komen (waar deze ruimtelijk relevant zijn) tot uiting in het bestemmingsplan, waarin voor iedere afzonderlijke woonsfeer een specifieke bestemming met bijbehorende regels is opgenomen. Daarnaast zijn een beeldkwaliteitsparagraaf en beplantingslijst aan het bestemmingsplan gekoppeld.


De niet ruimtelijke relevante zaken uit het ontwikkelingsplan worden door de gemeente Olst-Wijhe waar nodig via overeenkomsten geregeld.


Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen