Menu
Bestemmingsplan Sector: Wonen Regio: Hardenberg

Resultaten

  • Het realiseren van een ruime woonkavel in de kern van Mariënberg
  • Diverse uitgevoerde milieuonderzoeken
  • Adequaat bestemmingsplan met passend planologisch kader

Bestemmingsplan Stationsweg 16, Mariënberg

Dit plan heeft betrekking op een ruime woonkavel aan de Stationsweg 16 in Mariënberg. Op het perceel, met een oppervlakte van 2.580 m2, bevinden zich een woning met twee bijgebouwen. In de schuur bij de woning is jarenlang een meubelzaak geëxploiteerd.

De omvang van het perceel zorgt er voor, in combinatie met de leeftijd van de initiatiefnemer, dat het goed onderhouden van het perceel niet meer
mogelijk is. Dit in samenhang met het feit dat er geen sprake meer is van bedrijfsmatige exploitatie maakt dat het gewenst is het perceel te voorzien
van een andere functionele inrichting.

De ontwikkeling bestaat uit het splitsen van het perceel in twee woonpercelen, waarbij er een extra woning met bijgebouw wordt toegestaan.

In dit geval is door BJZ.nu een bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken verzorgd, waarmee het voorgenomen initiatief juridisch-planologisch mogelijk is gemaakt.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen