Menu
Bestemmingsplan Sector: Woningbouw Regio: Twente, Rijssen-Holten

Resultaten

  • Raad van State proof bestemmingsplan
  • Diverse uitgevoerde (milieu)onderzoeken

Bestemmingsplan “Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein”

Dit bestemmingsplan, welke eveneens de kritische toets van de Raad van State glansrijk heeft doorstaan, heeft betrekking op het ‘RV-terrein’ gelegen aan de Stokmansveldweg 1 te Rijssen. Op dit perceel is de sportaccommodatie van voetbalvereniging ‘Rijssen-Vooruit’ gesitueerd. De voetbalvereniging gaat fuseren met RKSV tot SV Rijssen en gaat ten gevolge hiervan op korte termijn verhuizen naar Het Opbroek, waarmee deze prominente zicht locatie in de stad vrijkomt.


Initiatiefnemer gaat het gebied her ontwikkelen met woningbouw en bijbehorende (infrastructurele) voorzieningen. Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 21 woningen in de vorm van 11 vrijstaande en 10 twee-onder-een kapwoningen. De woningen kunnen levensloopbestendig worden uitgevoerd en zijn daardoor geschikt voor meerdere doelgroepen.


Gebleken is dat deze herontwikkeling vanuit stedenbouwkundig en functioneel oogpunt aanvaardbaar is en kan aansluiten bij de beleidsambities voor dit gebied, zoals onder meer verwoord in de gebiedsvisie Stokmansveld. Dit is ook in de uitspraak van de Raad van State bevestigd, zie ook nieuwsbericht.


Om bovenstaande initiatieven mogelijk te maken is door BJZ.nu een bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken verzorgd, waarmee het voorgenomen initiatief juridisch-planologisch mogelijk kan worden gemaakt.


Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen