Menu
Bestemmingsplan Sector: Wonen en Zorg Regio: Deventer

Resultaten

  • Aangepast bestemmingsplan
  • Vernieuwing, modernisering en uitbreiding 't Dijkhuis

Bestemmingsplanherziening 't Dijkhuis

Aan de Gorsselseweg 2 in Bathmen is het woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis gevestigd. De komende jaren wordt het dienstencentrum vernieuwd, gemoderniseerd en uitgebreid met als doel te komen tot een toekomstgerichte verbetering van de woonkwaliteit voor cliënten. Gestreefd wordt naar een aanbod waar in principe iedereen met een zorgvraag in Bathmen en omgeving kan blijven wonen, ook als deze zorgvraag toeneemt in omvang en complexiteit.

De gewenste vernieuwing, modernisering en uitbreiding van ’t Dijkhuis was niet in overeenstemming met het destijds geldende planologische regime.

BJZ.nu heeft daarom een passend planologisch regime opgesteld en de nodige onderzoeken uitgevoerd en gecoördineerd. 


Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen