Menu
Bestemmingsplan Sector: Wonen Regio: Hardenberg

Resultaten

  • Realisatie Knarrenhof met 15 levensloopbestendige (senioren)woningen
  • Diverse uitgevoerde milieu onderzoeken

Levensloopbestendige (senioren)woningen in de kern Hardenberg

Aan de J.C.J. van Speykstraat 29 in de kern Hardenberg was voorheen de Jan Ligthartschool gevestigd. Initiatiefnemer had de wens om de nog aanwezige bebouwing van de voormalige school te slopen en ter plaatse 15 levensloopbestendige (senioren)woningen te realiseren. Een en ander om een bijdrage te leveren aan het voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoefte binnen de gemeente.

Omdat het herontwikkelen van de desbetreffende locatie niet in overeenstemming was met het destijds geldende bestemmingsplan “Bestemmingsplan Hardenberg Centrum”, was ten behoeve van het voornemen een herziening van het bestemmingsplan vereist. Op basis van deze herziening is het voornemen mogelijk gemaakt.

BJZ.nu heeft de diensten hiervoor verzorgd.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen