Menu
Omgevingsvergunning Sector: Wonen Regio: Groningen

Resultaten

  • Moderne huisvesting voor jongeren
  • Diverse uitgevoerde milieu onderzoeken

Ruimtelijke onderbouwing studentenhuisvesting te Groningen

Dit plan heeft betrekking op de projectlocatie Oosterhamrikkade ZZ 115-117 te Groningen, dat binnen de begrenzing van het bestemmingsplan “Waterrand Oosterparkwijk” is gelegen. Langs de Oosterhamrikkade bevonden zich enkele stroken met voormalige bedrijfsbebouwing. Hierdoor waren langs de waterrand ter plaatse locaties vrijgekomen, die ideaal zijn voor herontwikkeling naar woningbouw.

Het plan betreft de bouw van een wooncomplex voor jongeren, bestaande uit 163 wooneenheden met bijbehorende groen- en parkeervoorzieningen. Het wooncomplex bestaat uit 121 éénkamerappartementen (studio’s) en 42 tweekamerappartementen bedoeld voor 1-2 persoonshuishoudens (jongeren en studenten) in de huursector.

Het herontwikkelen van het projectgebied was niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan “Waterrand Oosterparkwijk”. Omdat de in het bestemmingsplan opgenomen afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden ontoereikend waren, kon slechts medewerking worden verleend middels een bestemmingsplanherziening of middels een uitgebreide omgevingsvergunning waarmee wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan.

BJZ.nu heeft de diensten hiervoor verzorgd.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen