Menu
Overig Sector: Landgoed Regio: Vechtdal

Resultaten

  • Landgoedvisie als kapstok voor een integrale toekomstige ontwikkeling van Landgoed Junne

Visie op Landgoed Junne “Parel én Proeftuin in het Vechtdal”

Aan de Overijsselse Vecht tussen Ommen en Hardenberg ligt Landgoed Junne. Met een oppervlakte van circa 1.050 hectare is het één van de grotere particuliere landgoederen in Nederland. Het landgoed is met zijn diversiteit aan landschappen, zijn natuurwaarden en authentieke buurtschap een parel in het Wilde Hart van Overijssel.


In opdracht van a.s.r real estate heeft BJZ.nu in nauwe samenwerking met ODIN landschapsontwerpers een landgoedvisie vervaardigd. Hierin is richtinggevend beschreven hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze parel in het Vechtdal behouden blijft en hoe we vorm kunnen geven aan alle ontwikkelingen en opgaven die op het landgoed afkomen. Het ‘landgoedmodel’ is hierbij het uitgangspunt, wat inhoudt dat functies op het landgoed op het vlak van economie, ecologie en erfgoed duurzaam met elkaar gecombineerd en verbonden zijn.


De visie is gebaseerd op vijf stevige pijlers die de kracht van Landgoed Junne bepalen en die centraal staan bij de ontwikkeling van het landgoed. De vijf pijlers vormen samen ‘Het verhaal van Junne’.

·        Landschap vormt de basis

·        Traditie en innovatie nauw verbonden

·        Groene motor in het Vechtdal

·        Samen

·        Herkenbaar en gastvrij


Vanuit de visie op hoofdlijnen is een uitwerking op thema’s gemaakt. Deze thema’s zijn:


·        Veerkrachtig watersysteem

·        Waardevolle natuur

·        Rijke Historie

·        Natuur inclusief werklandschap

·        Klimaatpositief bos

·        Leefbaar & aantrekkelijk woonlandschap

·        Pure recreatie & krachtige beleving

·        Duurzame energie


De landgoedvisie gaat uit van het principe dat nieuwe ontwikkelingen op het landgoed die een nadelige impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit samengaan met investeringen in de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en/of leefbaarheid van het landgoed. Dit is vormgegeven conform de werkwijze van het Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van de provincie Overijssel met een specifieke regeling voor Landgoed Junne.


De visie is tot stand gekomen in nauw overleg met diverse stakeholders binnen en rondom om het landgoed waaronder de bewoners en ondernemers op Junne.


Voor landgoed Junne is tevens een website gemaakt https://landgoed-junne.nl/. De volledige landgoedvisie is op deze website te vinden https://landgoed-junne.nl/over-landgoed/#visieoptoekomst


Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen