Menu
Wijzigingsplan Sector: Wonen Regio: Losser

Resultaten

  • Complete Rood voor Rood aanvraag
  • Adequaat wijzigingsplan

Wijzigingsplan Gildehauserweg 18, Losser

Op de locatie Gildehauserweg 18 te Losser is een voormalig agrarisch bedrijfsperceel aanwezig. De bedrijfsactiviteiten op deze locatie zijn al een aantal jaren geleden beëindigd. De agrarische bedrijfsbebouwing heeft geen vervolgfunctie, waardoor niet langer in het onderhoud is geïnvesteerd en de bebouwing inmiddels vervallen is. Het is daarom wenselijk deze landschapsontsierende bebouwing te slopen.

Op basis van de gemeentelijke ‘Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs en Nieuwe landgoederen’ wordt in ruil voor de sloop van de landschapsontsierende bebouwing, met een gezamenlijke oppervlakte van 1.070 m², het recht op één compensatiewoning met bijgebouw verkregen.

BJZ.nu heeft in het kader van dit project het wijzigingsplan met bijbehorende onderzoeken verzorgd.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen