Menu

Resultaten

  • Actualiserend plan
  • Eenduidig planologisch kader
  • Gebaseerd op laatste inzichten

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM)

Ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zullen een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen niet in het omgevingsplan passen. Ontwikkelingen die afwijken van het Omgevingsplan kunnen mogelijk worden gemaakt bijvoorbeeld door middel van het wijzigen van een omgevingsplan of het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).


De verwachting is dat nog niet in elke gemeente op 1 januari 2024 het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) volledig naar behoren zal functioneren. Het kan ook zijn dat de gemeente te weinig voorbereidingstijd hebben gehad om het planproces volledig tot zich te nemen.


In die gevallen dat alternatieve instrumenten, zoals het vergunnen door middel van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), niet gebruikt kunnen worden is er een noodmaatregel in het leven geroepen. Het betreft de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s).


Wat betekent Tijdelijke Alternatieve Maatregelen?

Onder Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM/TAM-IMRO) wordt verstaan: Omgevingsdocumenten die op basis van de IMRO2012 standaard zijn opgesteld. Dit is een standaard die ook werd toegepast bij het opstellen en publiceren van bestemmingsplannen. De TAM-IMRO maakt het dan ook mogelijk om in de gemeenten waar nog geen gebruik kan worden gemaakt van het DSO alsnog plannen gepubliceerd kunnen worden op basis van de huidige techniek.


Wat zijn de voordelen van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM)?

Door het gebruik maken van de TAM kunnen in gemeenten waar de DSO nog niet kan worden toegepast, plannen gepubliceerd worden. Dit voorkomt dat procedures voor (gebieds-)ontwikkelingen onnodige vertraging oplopen.


Wat zijn de nadelen van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM)?

De grootste nadelen van TAM-IMRO plannen zijn dat dergelijke plannen in een later stadium in het Omgevingsplan opgenomen moeten worden. Dit levert gemeenten dan ook extra werk op. Daarnaast kunnen niet alle functionaliteiten uit het DSO (volledig) worden gebruikt. Als voorbeeld; oude regels in een TAM-IMRO plan vervallen niet automatisch wanneer in een Omgevingsplan nieuwe regels aan de locatie worden gekoppeld. Dit wordt ondervangen door het opnemen van extra regels in het TAM-IMRO plan.


 

Begeleiding van een ruimtelijke ontwikkeling / initiatief door een ervaren adviesbureau

BJZ.nu is het afgelopen kwartaal bezig geweest met het ontwikkelen van een TAM-IMRO standaard, welke voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden. Hiermee kunnen wij ook voor ontwikkelingen in gemeenten waarin het DSO nog niet functioneert plannen aanleveren.

Meer weten over de toepassing van de TAM-IMRO? Neem dan contact met ons op.


Naast een omgevingsplan, TAM-plan of BOPA kunt u ook bij ons terecht voor onderzoeken en rapportages, zoals een bodemonderzoek, geuronderzoek en ecologisch onderzoek. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag bij uw vraagstuk! 

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen

Recente projecten van BJZ.nu

Bestemmingsplan Omgevingsvergunning

Acht jaar geduld wordt beloond: Lidl krijgt med...

Sector: Detailhandel Regio: Veluwe, Hattem
Overig

Visie op Landgoed Junne “Parel én Proeftuin ...

Sector: Landgoed Regio: Vechtdal
Bestemmingsplan

Rood voor Rood ontwikkeling gemeente Hardenberg

Sector: Rood voor Rood Regio: Hardenberg
Bestemmingsplan

Wellnesscentrum Scholtensteeg

Sector: Wellness Regio: Zwolle
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen