Menu

BJZ.nu voert Aerius (stikstof) berekeningen uit

Het zal u niet ontgaan zijn dat er momenteel veel te doen is over de stikstofdepositie. Deze stikstofkwestie heeft mogelijk ook gevolgen voor uw project.


Wat is er aan de hand?

De hoogste bestuursrechter (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) heeft op 29 mei 2019 uitgesproken dat het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘PAS’) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden. 


Deze beslissing heeft grote gevolgen voor alle ruimtelijke ontwikkelingen.


Doordat het PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening voor activiteiten en plannen die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie, is het een stuk ingewikkelder geworden om deze ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te realiseren die leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. 


Welke effecten heeft dit op uw project?

Ook voor uw project geldt dat dit project alleen door kan gaan als er geen significante nadelige effecten zijn voor eventuele nabijgelegen Natura 2000-gebieden.


Om na te gaan of er überhaupt sprake is van een toename van een stikstofdepositie, dient de stikstofdepositie als gevolg van uw project inzichtelijk gemaakt te worden. Dit geschiedt aan de hand van Aerius-berekeningen. 


Met behulp van AERIUS calculator zal de stikstofdepositie in de beoogde situatie moeten worden bepaald.

Zolang daarover geen duidelijkheid bestaat, zal de gemeente geen besluit nemen over de aanvaardbaarheid van uw project.


Wat kan BJZ.nu voor u betekenen?

Wij kunnen deze berekeningen voor u uitvoeren.

De kosten hiervan zijn afhankelijk van de aard en omvang van uw project.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.