Menu

Resultaten

  • Actualiserend plan
  • Eenduidig planologisch kader
  • Gebaseerd op laatste inzichten

Waarom stikstofonderzoek?

In Europa zijn diverse natuurgebieden aangemerkt als Natura 2000-gebieden. In Natura 2000-gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Een groot aantal Natura 2000-gebieden bestaan (gedeeltelijk) uit stikstofgevoelige gebieden, oftewel soorten of habitats waarvan de kwaliteit wordt aangetast ten gevolge van een toename van stikstof.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is veelal inzicht nodig in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Hiertoe worden stikstofonderzoeken uitgevoerd, met gebruikmaking van de AERIUS-calculator.


Wat wordt onderzocht in een stikstofonderzoek?

In een stikstofonderzoek kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. Een AERIUS-berekening wordt doorgaans in eerste instantie uitgevoerd voor één of twee fases. Het gaat daarbij om een berekening van de aanlegfase (het effect van de realisatie van een ontwikkeling op Natura 2000-gebieden) en/of de gebruiksfase (het effect van het gewenste gebruik als gevolg van een ontwikkeling op Natura 2000-gebieden).

Wanneer uit de berekening voor de aanlegfase en/of gebruiksfase blijkt dat geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j is eveneens geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Dit betekent dat de ontwikkeling in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig is. De ontwikkeling kan dan voor wat betreft dit onderdeel in principe worden doorgezet.

Wanneer uit de berekening voor de aanlegfase en/of gebruiksfase blijkt dat sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j, dan dient verder te worden gekeken naar de mogelijkheden. Een tweetal voorbeelden daarvan zijn het verlagen van de stikstofuitstoot binnen de berekende fase(n) met een hoger rekenresultaat dan 0,00 mol/ha/j en/of het berekenen van een derde fase (de bestaande situatie).

Met het berekenen van deze derde fase (bestaande situatie) wordt berekend wat het effect van de ontwikkeling op Natura 2000-gebieden is, wanneer hier de bestaande uitstoot van stikstof en neerslag tegenover wordt gezet (intern of extern salderen). Van belang is in dat geval wel dat deze bestaande uitstoot van stikstof permanent komt te vervallen en effect heeft op dezelfde punten binnen Natura 2000-gebieden als de ontwikkeling. Deze vervallen ruimte kan dan benut worden ten behoeve van de ontwikkeling.


Wanneer is een berekening verplicht?

Zodra u plannen heeft in de buurt van een Natura-2000 gebied, dan bent u vrijwel altijd verplicht om een stikstofberekening uit te laten voeren. In veel gevallen kunnen we stellen dat wanneer u een vergunning voor een omgevingswet nodig heeft, u ook een AERIUS-berekening nodig heeft. Zo'n berekening wordt vaak opgevraagd in het geval van nieuw- of uitbouwplannen, bij het wijzigen van een bestemmingsplan en bij vergunning plichtige evenementen. 


Onderzoeken laten uitvoeren door een ervaren bedrijf

Als u een stikstofonderzoek wil laten uitvoeren, dan is BJZ.nu de ideale partner voor u. Wij zullen niet alleen een stikstofonderzoek uitvoeren, maar ook waar mogelijk meedenken om te komen tot een passende oplossing.

Naast een stikstofonderzoek kunt u ook bij ons terecht voor andere onderzoeken en rapportages, zoals een bodemonderzoek, geuronderzoek en ecologisch onderzoek. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag bij uw vraagstuk! 

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen

Recente projecten van BJZ.nu

Bestemmingsplan Omgevingsvergunning

Acht jaar geduld wordt beloond: Lidl krijgt med...

Sector: Detailhandel Regio: Veluwe, Hattem
Overig

Visie op Landgoed Junne “Parel én Proeftuin ...

Sector: Landgoed Regio: Vechtdal
Bestemmingsplan

Rood voor Rood ontwikkeling gemeente Hardenberg

Sector: Rood voor Rood Regio: Hardenberg
Bestemmingsplan

Wellnesscentrum Scholtensteeg

Sector: Wellness Regio: Zwolle
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen